Hur man beräknar svensk inkomstskatt


Sverige må inte längre vara med i toppstriden om att ha högst skattetryck i hela världen men vad gäller komplexitet i skattesystemet tror jag nog att vi har en chans att ta hem segern. Jag har under en tid känt ett behov, eller snarare haft en önskan, av att kunna beräkna inkomstskatt via någon form av API. Mina Google-skills till trots har jag inte lyckats hitta någon sådan varför jag har försökt mig på att göra ett själv.

Någon exakt information om hur inkomstskatten ska beräknas är svår att hitta och ännu svårare att förstå. Inte ens på Skatteverkets hemsida beskrivs proceduren mer noggrant än att man ska titta i deras färdiga tabeller. Hur siffrorna i tabellerna tagits fram är högst oklart. Istället får man gräva i lagboken för att hitta exakt hur skatten ska beräknas. Men här räcker det inte med att bara bläddra i en lag utan man måste läsa Inkomstskattelag (1999:1229) och Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift. Lite väl omständligt, eller? Nedan följer min sex halvsvåra steg för att beräkna inkomstskatt.

Steg 1: Grundavdrag

Grundavdraget beror på tre saker: din inkomst, prisbasbeloppet och huruvida du är äldre eller yngre än 65 vid årets ingång.

För personer som vid årets ingång inte fyllt 65:

Används tabellen från 63 kap. 3 § Inkomstskattelag (1999:1229).

För personer som vid årets ingång fyllt 65:

Används tabellen från 63 kap. 3 a § Inkomstskattelag (1999:1229).

Med tabellerna och prisbasbeloppet kan man räkna ut grundavdraget för en given inkomst. Talet man får ska sedan avrundas uppåt till närmaste hundratal.

Bara i de här två tabellerna är det väldigt många siffror att hålla reda på, att komma ihåg alla dem är inte realistiskt.

Steg 2: Kommunalskatt

Kommunalskatten beräknas genom: (inkomst - grundavdrag)*(kommunal skattesats).

Steg 3: Allmän pensionsavgift

Den allmänna pensionsavgiften är 7% av den totala inkomsten givet att man inte tjänat mer än 8,07 inkomstbasbelopp, då är avgiften 7% av 8,07 inkomstbasbelopp. Avgiften avrundas till närmaste hundratal men slutar den på 50 avrundas den nedåt…

Man får avdrag för hela pensionsavgiften men man måste ändå räkna ut den för att kunna beräkna jobbskatteavdraget.

Steg 4: Jobbskatteavdrag

Givet att man har arbetsinkomster får extra avdrag på skatten. Precis som med grundavdraget varierar avdraget med inkomst, prisbasbelopp och ålder.

För personer som vid årets ingång inte fyllt 65:

Används tabellen från 67 kap. 7 § Inkomstskattelag (1999:1229).

För personer som vid årets ingång fyllt 65:

Används tabellen från 67 kap. 8 § Inkomstskattelag (1999:1229).

Det beräknade avdraget ska sedan avrundas nedåt till närmaste tiotal. Summan av den allmänna pensionsavgiften och det tal som fås med någon av tabellerna nämnda ovan får inte överstiga kommunalskatten. Så jobbskatteavdrag blir som högst (kommunalskatt) - (allmän pensionsavgift).

Steg 5: Statlig inkomstskatt

Givet att man tjänat mer än första brytpunkten för statlig skatt ska man betala 20% skatt på det belopp som överstiger brytpunkten. Överstiger inkomsterna den andra brytpunkten är det 5% extra skatt på de överstigande beloppet.

Steg 6: Räkna ihop allt!

Det roligaste av allt! När du väl klarat dig igenom alla stegen ovan är det bara att räkna ihop allt.

Skatt=(Kommunalskatt) + (Statlig inkomstskatt) - (Jobbskatteavdrag)

Klart!

Med all steg och alla de siffror som behövs är det ingen som har någon som helst chans att på egen hand räkna ut vad för skatt man ska betala. Jag har tryckt ihop ovanstående beräkningar i ett script som hittas här. Jag tror att jag fått med allt för löntagare i alla fall men det är inte säkert. För att beräkna skatten exakt på inkomster från annat än tjänst får du gräva vidare i lagboken.


Jag tog mig friheten att skriva på svenska den här gången då det är min blogg och jag får skriva på vilket språk jag vill.